Požiarne uzávery SAPELI

Požiarne uzávery SAPELI sa skladajú z protipožiarnych dverí SAPELI, ktoré môžu byť osadené:

 

 • v protipožiarnej obložkovej zárubni SAPELI typ NORMAL, OBTUS
 • v protipožiarnej rámovej presklenenej stene SAPELI
 • v kovovej zárubni, ktorá samozrejme spĺňa (právne aj fyzicky) potrebné náležitosti pre požiarny uzáver danej odolnosti

 

Požiarne uzávery SAPELI sú odskúšané pre osadenie do ľahkých montovaných konštrukcií (napr. protipožiarne sádrokartónové), alebo do pevných murovaných konštrukcií.

Tieto uzávery je možné dodávať tak aby zároveň spĺňali:

 

 • protipožiarnu odolnosť 15 alebo 30 minút
 • dymotesnosť
 • zvukovú izoláciu až 37dB
 • klima odolnosť až KLIMA III

 

Protipožiarne výrobky SAPELI si zachovávajú desing jednotlivých modelových radov výrobkov. Protipožiarne dvere sú vyrábané vo všetkých modelových radách a odpovedajúcich povrchoch všetkých modelov okrem modelov : HARMONIE, KUBIKA, KUK a aj všetkývh masívnych dverí a presklených modelov KAROLÍNA, KLÁRA a VARIANT 41, 42 a 45. Dvere plné typu SWING, SPORT, DOMINO sú nacenované ako modely presklenené.

Obložkové protipožiarne zárubne s polodrážkou a ako novinka aj bezpolodrážkové sú dodávané v modelovej rade NORMAL a OBTUS v odpovedajúcich povrchoch daného modelu zárubní (fólia, laminát, dyha).

Presklenené protipožiarne steny sú dodávané iba v RÁMOVEJ KONŠTRUKCII vo všetkých povrchoch odpovedajúcich tomuto typu výrobku (fólia, dyha).

Všetky výrobky a ceny sú uvedené v tzv. bytovom prevedení. To znamená, že výrobky sú určené pre nižšiu až strednú záťaž. Za príplatok je možné požiarne uzávery vyrobiť aj objektové. To znamená, že sú vhodné pre objekty so strednou až vysokou záťažou.

 

Firma SAPELI dodáva požiarne výrobky v nasledujúcich odolnostiach:

 

 • PROTIPOŽIARNE PLNÉ DVERE a obložkové zárubne EI(EW) SC 30 D3 - štandartná výroba
 • PROTIPOŽIARNE PRESKLENENÉ DVERE a rámové presklenené steny
  EI (EW) SC 30 D3 - štandartná výroba
  EI (EW) SC 15 D3 - na objednávku

 

Každá z týchto tried odolností má podľa výrobnej a materiálovej náročnosti inú cenovú hladinu.

 

 

Protipožiarne DVERE, ZÁRUBNE, PRESKLENENÉ STENY

 

   PROTIPOŽIARNE DVERE A ZÁRUBNE S ODOLNOSŤOU EI (EW) D3

Protipožiarne dvere EI (EW) 30 D3 - plné modely
jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 cm
zámok: vložkový FAB 72 mm

MODEL10,20
Príplatok +78,-€ bez DPH k cene krídla
Dvere je možné vyrobiť vo všetkých modelových radách a  povrchových úpravách podľa jednotlivých modelov. Nie je možné vyrobyť vo všetkých modeloch HARMONIE, KUBIKA, KUK a všetkých masívnych modeloch.
Cena dvojkrídlových dverí 125, 145, 165, 185 je dvojnásobkom ceny jednokrídlových dverí. Atypické modely sa naceňujú individuálne. Maximálny rozmer jednokrídlových dverí je 110/220 cm a dvojkrídlových 185/197 cm. Uvedené rozmery predstavujú prechodovú velkosť dverí.
Protipožiarne dvere EI(EW) 30 D3 - presklenené modely
jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 cm
zámok: vložkový FAB 72 mm
MODEL
30, 31, 32, 33, 34, 60, 65

s objektovými závesmi
MODEL
40, 41, 42, 43, 50

s objektovými závesmi
 Príplatok +686,-€ bez
 DPH

 k cene krídla
Príplatok +806,-€ bez
DPH

k cene krídla 
Dvere je možné vyrobiť vo všetkých modelových radách a  povrchových úpravách podľa jednotlivých modelov. Nie je možné vyrobyť vo všetkých modeloch  KAROLINA, KLARA a VARIANT 41, 42, 45
Cena dvojkrídlových dverí 125, 145, 165, 185 je dvojnásobkom ceny jednokrídlových dverí. Atypické modely sa naceňujú individuálne. Maximálny rozmer jednokrídlových dverí je 110/220 cm a dvojkrídlových 185/197 cm. Uvedené rozmery predstavujú prechodovú velkosť dverí.
Protipožiarne dvere EI(EW) 15 D3 - presklenené modely
jednokrídlové: 60, 70, 80, 90 cm
zámok: vložkový FAB 72 mm 
MODEL
30, 31, 32, 33, 34, 60, 65

s objektovými závesmi
 MODEL
40, 41, 42, 43, 50

s objektovými závesmi
 Príplatok +606,-€ bez
DPH

k cene krídla
Príplatok +726,-€ bez
DPH

k cene krídla  
Dvere je možné vyrobiť vo všetkých modelových radách a  povrchových úpravách podľa jednotlivých modelov. Nie je možné vyrobyť vo všetkých modeloch KAROLINA, KLARA a VARIANT 41, 42, 45.
Cena dvojkrídlových dverí 125, 145, 165, 185 je dvojnásobkom ceny jednokrídlových dverí. Atypické modely sa naceňujú individuálne. Maximálny rozmer jednokrídlových dverí je 110/220 cm a dvojkrídlových 185/197 cm. Uvedené rozmery predstavujú prechodovú velkosť dverí.
Protipožiarna zárubeň EI (EW) 30 D3
NORMAL v povrchu fólia, dyha, laminát a farba
OBTUS v povrchu dyha
Príplatok +93,-€ /kus bez DPH 
včítane protipožiarnej peny
   
PROTIPOŽIARNE PRESKLENENÉ STENY EI (EW) D3   
Rámová presklenená stena EI (EW) 30 D3 pre maximálny stavebný otvor 280 cm x 280 cm
Tvorba ceny: Cena základného modelu presklenenej steny + príplatok 742,-€  / meter štvorcový presklenenej plochy bez dverí + cena protipožiarnych dverí + protipožiarna pena v cene 10,-€. Príplatky sú uvádzané bez DPH.
Povrchové prevedenie - dyha, fólia, farba. Laminát nie.
Rámová presklenená stena EI (EW) 15 D3 pre maximálny stavebný otvor 280 cm x 280 cm
Tvorba ceny: Cena základného modelu presklenenej steny + príplatok 530,-€ / meter štvorcový presklenenej plochy bez dverí + cena protipožiarnych dverí + protipožiarna pena v cene 10,-€. Príplatky sú uvádzané bez DPH.
Povrchové prevedenie - dyha, fólia, farba. Laminát nie.
Presnú kalkuláciu Vám prevedieme na požiadanie.
     
DYMOTESNÉ DVERE
Dymotesné dvere Sm (Sa) - plné aj presklenené modely
jednokrídlové: 60, 70, 80, 90
zámok: vložkový FAB 72 mm
Príplatok +83,-€  za dverné krídlo
Dvere je možné vyrobiť vo všetkých modelových radách a  povrchových úpravách podľa jednotlivých modelov. Dvere nemusia byť vyrobené v protipožiarnom prevedení. Presklenené modely musia mať kalené sklo. Príplatok za kalenie je +20,-€. Kovové zárubne s dymotesnými dverami musia mať tesnenie. Cena dvojkrídlových dverí 125, 145, 165, 185 je dvojnásobkom ceny jednokrídlových dverí. Atypické modely sa naceňujú individuálne. Maximálny rozmer jednokrídlových dverí je 110/220 cm a dvojkrídlových 185/197 cm. Uvedené rozmery predstavujú prechodovú velkosť dverí.
 
OBJEKTOVÉ PREVEDENIE POŽIARNYCH UZÁVEROV pre EI (EW) 15, 30 D3
Objektové dvere protipožiarne Príplatok +89,-€ k cene protipožiarnych dverí za krídlo
Objektové zárubne protipožiarne Príplatok +89,-€ k cene protipožiarnej zárubne jednokrídlovej.
Príplatok +178,-€ k cene protipožiarnej zárubne dvojkrídlovej
Objektové presklenené steny protipožiarne Príplatok +89,-€ k cene protipožiarnej presklenenej steny za jednokrídlové prevedenie steny
Príplatok +178,-€ k cene protipožiarnej presklenenej steny za dvojkrídlové prevedenie steny
Príplatky sú uvádzané bez DPH.

Skúšky POŽIARNEJ ODOLNOSTI

     
 Skúška požiarnej odolnosti - začiatok  Skúška požiarnej odolnosti - 2:45 min od začiatku  Skúška požiarnej odolnosti - 35:21 min od začiatku. (Norma požaduje odolnosť 30 min)