Zvukovoizolačné dvere SAPELI

ZVUKOVO IZOLAČNÉ DVERE ponúkame v otočnom prevedení. Dvere majú špeciálnu konštrukciu a sú doplnené mechanickou zvukovoizolačnou lištou. Tieto dvere Vám umožnia oddeliť hlučné priestory ako sú chodby, schodištia od bežných prevádzkových priestorov.
Alebo dosiahnuť vysoký úžitkový komfort v miestnostiach s požiadavkou na kľudné prostredie ako napr. pre spálne, hotelové izby, pracovne a pod.

 

 

CENA ZVUKOVOIZOLAČNÝCH DVERÍ
Dvere jednokrídlové:
60, 70, 80, 90
Cena dverného krídla + príplatok za zvukovú izoláciu podľa tabuľky pre hodnotu útlmu
Dvere jednokrídlové presklenené:
60, 70, 80, 90
Model M30 - príplatok +112,-€
Model M40 - príplatok +174,-€
za sklo STRATOPHONE ale len v čírom prevedení
Dvere jednokrídlové protipožiarne:
60, 70, 80, 90
Cena dverného krídla + príplatok za zvukovú izoláciu vo výške 59,-€ pre všetky hodnoty útlmu
Obložková drevená zárubeň k zvukovoizolačným dverám je osadená štandartne tromi závesmi. Cena dvojkrídlových dverí 125, 145, 165, 185 je dvojnásobkom ceny jednokrídlových dverí.
Ceny sú uvádzané bez DPH.
         
 HODNOTA ÚTLMU ZVUKOVOIZOLAČNÝCH DVERÍ SAPELI
 Prevedenie dverí a zárubní     Hodnota útlmu dverí Rw (dB)
27 dB 32 dB 37 dB
 
 Počet krídiel
 jednokrídlové ano  ano  ano
 dvojkrídlové  ano  ano  nie
 
 Prevedenie bočnej hrany
 polodrážkové  ano  ano  ano
bezpolodrážkové   ano  ano  nie
 
 Prevedenie dverí
 plné  ano  ano  ano
 presklenené  ano  ano  nie
 
 Zárubne
kovové    ano  ano  ano
drevené   ano  ano  ano
 Príplatok za zvukovú izoláciu jedného krídla     81,-   114,-  131,-
Dvere KAROLÍNA, KLÁRA, SWING a SPORT sa nedajú vyrobiť s útlmom 37 dB.
Kovová zárubeň musí mať osadené tesnenie.
Ceny sú uvádzané bez DPH.   
         
 POŽIADAVKY NORMY NA ZVUKOVÚ IZOLÁCIU DVERÍ (výber)   
   Hodnota Rw (dB)
Vstupné dvere do bytov  32
Vstupné dvere do hotelových izieb   32 
Lôžkové oddelenia, vyšetrovne v nemocniciach, sanatóriách  32
Chodby a schodiská v nemocniciach a sanatóriách  27
Kancelárie a pracovne so zvýšenými nárokmi na ochranu pred hlukom  32
Školské učebne  37
Podľa ČSN 730532 (Akustika a ochrana proti hluku) 

 

     
 Detail zvukovoizolačnej lišty Skúška zvukovoizolačných vlastností
 dvere jednokrídlové plné
 Skúška zvukovoizolačných vlastností
dvere jednokrídlové presklenené
 Skúška zvukovoizolačných vlastností
dvere dvojkrídlové presklenené